news image

Futur casino de Knokke-Heist

Mix van nationale en internationale beloftevolle bureaus en gevestigde waarden

Alle ingediende referentieprojecten werden in beschouwing genomen en gequoteerd op basis van de doorselectiecriteria zoals bepaald in de selectieleidraad. Tegen de avond verscheen er witte rook en werden vijf inschrijvers unaniem naar voor geschoven door de zeskoppige jury. Het is een verhoopte mix geworden van zowel nationale als internationale namen waarbij beloftevolle bureaus een alliantie aangaan met of zich net zullen meten tegenover de gevestigde waarden. Onder voorbehoud van het verstrijken van de wettelijke wachttermijn en op advies van de jury werden door het college van burgemeester en schepenen volgende samenwerkingsverbanden geselecteerd:

image01

 

 

  • Bureau Bouwtechniek - Robbrecht & Daem architecten - Callebaut Architecten – Bureau Bas Smets

  • SnØhetta Oslo AS - Link Lab architecture bv

  • XDGA BV (Xavier De Geyter Architects b

  • TAB Architects - Barozzi Veiga - Mosbach Paysagistes

  • Meta architectuurbureau BV – DBLV architecten B

 

In een volgende fase van de procedure zal aan de inschrijvers worden gevraagd om op basis van de gunningsleidraad, de opdrachtdocumenten en de projectdefinitie een schetsontwerp/projectvoorstel uit te werken. Deze projectvoorstellen worden verwacht tegen half mei 2023. Wordt vervolgd!