01

Waardebepaling

De prijsbepaling van uw eigendom is van cruciaal belang voor het verdere verloop van de transactie. Wij kennen de markt door en door en hebben de noodzakelijke expertise in huis om elk type vastgoed correct te waarderen. Een correcte waardering bij aanvang van de verkoop is van cruciaal belang voor de verdere verloop van de verkoop.

02

Dossiersamenstelling

Een goede verkoper kan zijn troeven pas uitspelen wanneer hij 100% geïnformeerd is over zijn eigendom of product. Vandaar dat het van cruciaal belang is om samen met de verkoper een zo volledig dossier samen te stellen zodat niets aan het toeval overgelaten wordt. Deze samenstelling betracht de het bodemattest, de nodige documenten i.v.m. de mede-eigendom, stedenbouwkundige eigenschappen, het EPC-verslag, de kadastrale inlichtingen enz.

03

Publiciteit, website, magazine, database, netwerk enz.

Met een doorgedreven publiciteitsbudget schakelen wij een doordachte mix aan communicatiemiddelen in om zo uw eigendom zoveel mogelijk in de kijker van kandidaat kopers/huurders te plaatsen. Dagelijks vullen wij onze database van kandidaat kopers/huurders aan ten einde elk eigendom zo goed mogelijk te laten ‘matchen’ met de criteria van onze kandidaten. Met onze site en kwalitatief hoogstaande foto’s willen wij onze klanten uw eigendom ‘op haar best’ laten kennismaken.

04

“No cure, no fee” principe

Zolang wij geen koper/huurder vinden voor uw eigendom bent U ons geen enkel ereloon verschuldigd. Dit is de basis van onze manier van werken, resultaat gericht.

05

Afhandeling van compromis tot akte

Wanneer wij een geschikte koper/huurder voor uw eigendom gevonden hebben, begeleiden wij U tijdens de volledige afhandeling van de transactie.

Vraag uw schatting aan!

Vraag uw schatting aan!